Značka: Star
Model: SR16
Rok: 1996
Sériové číslo:
Značka: Star
Model: SR16
Rok: 1996
Sériové číslo: