Třísouřadnicový měřicí stroj

NAŠE POUŽITÉ OBRÁBĚCÍ STROJE Třísouřadnicový měřicí stroj