Ilsa TAE EVO 020

7292
Značka: Ilsa
Model: TAE EVO 020
Rok: 2005
Sériové číslo: 2200067677
7292
Ilsa TAE EVO 020
Značka: Ilsa
Model: TAE EVO 020
Rok: 2005
Sériové číslo: 2200067677

Charakteristiky


Ultrasound washing machine

- Solvent : perchloroethylene (C2 C14)