Značka: Cincinnati
Model: I
Rok: 1969
Sériové číslo: 15058
Značka: Cincinnati
Model: I
Rok: 1969
Sériové číslo: 15058